Poznaj sąsiada kulturalnie

 

Jest to projekt realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021″.

W ramach projektu organizowane będą: