E-motion 

Głównym celem projektu jest opracowanie, testowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia wysokowrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wysoka wrażliwość to cecha temperamentu, która charakteryzuje około 20% społeczeństwa. Badania potwierdzają, że osoby wysokowrażliwe (ang. highly sensitive) przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia silniej (intensywniej) i głębiej niż inni. Osoby te są bardziej wrażliwe, zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia.

Logo projektu E-motion

Jest  to pierwszy tego typu projekt w Polsce – opracowany przez pracowników naukowych, badaczy i praktyków, zorientowany na wsparcie wysokowrażliwych dzieci w ich najbliższym środowisku.

 

Wrażliwość przetwarzania sensorycznego (ang. Sensory Processing Sensitivity – SPS) to cecha opisująca indywidualne różnice we wrażliwości zarówno na pozytywne jak i negatywne środowisko. Odpowiednie wsparcie dla dzieci pozwala rozumieć i traktować wrażliwość jako potencjał a nie deficyt czy obciążenie. 

 

Założenia projektu oparte zostały na koncepcji Wrażliwości Środowiskowej (czy wrażliwości na środowisko – ang. Environmental Sensitivity).  Jest to kontekst dla koncepcji wyjaśniających indywidualne różnice w zdolności do rejestrowania i przetwarzania bodźców środowiskowych. Autorem tego podejścia jest Michael Pluess.

Projekt ma w na celu holistyczne wsparcie dzieci wysokowrażliwych.

Planowane działania obejmują wsparcie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny (3-10 lat), ich rodziców i ich nauczycieli. Opracowane materiały kierowane są do najbliższego środowiska dzieci wysokowrażliwych. Dla dzieci wysokowrażliwych nieadekwatne warunki rozwoju mogą stać się szczególnie uciążliwe i w konsekwencji zaważyć na ich przyszłości. 

Zgodnie z ideą projektu, adekwatne wsparcie dzieci wysokowrażliwych to pierwszej kolejności rozpoznanie u niech tej cechy. Wstępne rozpoznanie cech temperamnetu opiera się często na analizie zachowań. Jednak zachowanie dzieci wysokowrażliwych często są mylone w obrazie klinicznym z zabudzeniami takimi jak nadpobudliowość psychoruchowa czy też zaburzenia integracji sensorycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym etapie badań z użyciem narzędzia do pomiaru wrażliwości dziecka, który został opracowany w ramach projektu E-MOTION.

    Do badania zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-10 lat.  W ramach projektu tworzona jest platforma zawierająca zasoby informacyjne i pomoce do pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym oraz wspomniane wcześniej narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości.

    Uczestnictwo w badaniu pozwoli na udoskonalenie metod wsparcia dzieci posiadających tę cechę i umożliwi Państwu dostęp do materiałów pomocnych w pracy z nimi. Ponadto nauczyciele biorący udział w badaniu otrzymają zaświadczenie o udziale w pracach międzynarodowego projektu.

    Informacje na podstawie strony: https://highlysensitive.eu/