Wszyscy razem

 

Jest to projekt realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu organizowane są:

Operatorami na Dolnym Śląsku są: