Monodram “Home beyond the borders” na podstawie książki “Dom Dzienny Dom Nocny” O. Tokarczuk

realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021″.

 

Spektakl powstał na kanwie książki Dom Dzienny Dom Nocny. Jest opowieścią o regionie polsko-czeskiego pogranicza, gdzie książka została napisana przez Noblistkę. Spektakl wykonany przez aktorkę Ewę Żurakowską (pochodzącą z dolnego Śląska) podejmuje temat domu jako przestrzeni wspólnoty kulturalnej oraz domu jako tradycji, która na Dolnym Śląsku jest różnorodna i bogata. Temat był ciekawą refleksją kultury pogranicza, wspólnych i odmiennych legend, przekonań i zwyczajów. W realizacji spektaklu brali udział czescy i polscy artyści, co dodatkowo wzmacnia podkreślenie walorów tej współpracy. Sztuka posługuje się językiem tańca, muzyki tworzonej na żywo i opartej na folklorze obu krajów, animacji wideo. Aktorka łączyła podczas swojego wykonania język polski i czeski, by wydarzenie było zrozumiałe dla wszystkich odbiorców.

 

 O artystce

Ewa Żurakowska jest absolwentka Instytutu Kultury Polskiej, broniła doktorat w DAMU w Pradze w dziedzinie teatru antropologicznego inspirowanego pieśnią tradycyjną.

Związana z praskim środowiskiem teatralnym poprzez autorskie projekty w nurcie site specific: Woman Skin Song and Bone w Teatrze Akropolis (2013), Partytura na garnki. Kobieta w pejzażu górniczym zrealizowane w byłej kopalni węgla Czechy (2013), Węglowa Odyseja (2015) na barce węglowej. Realizuje projekty ożywiające lokalna kulturę na polsko-czeskim pograniczu.

Śpiewa w zespole world music Korjen. Prowadzi warsztaty muzyczne – m.in. podczas Festiwalu Góry Literatury Olgi Tokarczuk. Pracuje w Operze Wrocławskiej organizując projekty związane z rozwojem widowni. Współpracuje z Fundacją Pałac Gorzanów, gdzie realizuje projekty rewitalizacji poprzez sztukę: Palimpsesty Przetrzeni. Rekonstrukcja (2017), Kolacja z Holteiem ONE (2018). Pracuje też jako aktorka, m.in. w Requiem Hanocha Levina, reż. M. Gorczyński (Teatr Barakah, Kraków).