Spektakl plenerowy Culinarium Pictum

realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021″.

Culinarium Pictum to spektakl plenerowy w wykonaniu czeskich artystów, działających pod egidą instytucji Valdštejnska Loggie w Jičinie. Jest on zainspirowany kulturą baroku; kostiumy, muzyka, oraz rekwizyty nawiązują do tej epoki i stwarzają niepowtarzalną atmosferę, dzięki której widzowie przenoszą się w czasie. Spektakl jest czytelny dla widzów różnych narodowości, ponieważ oprócz języka mówionego (czeski) używa środków ekspresji symbolicznej, takich jak gest, taniec, śpiew. Utrzymana w duchu barokowego przepychu stylizacja wielopoziomowej narracji nawiązuje do cech gatunkowych tej epoki. Spektakl ma charakter interdyscyplinarny, na pograniczu sztuki pantomimy, cyrku, teatru tańca i koncertu. Muzyka na żywo towarzyszy akcji teatralnej. W przedstawieniu są również użyte lalki, co dla polskiego widza jest szczególnie ciekawe z uwagi na bogatą tradycje lalkarstwa w sąsiednim kraju – Czechach. Culinarium Pictum to malowniczy kabaret barokowy, łączący teatr z bankietem. Malownicze menu z przysmakami dla oczu, uszu i słodkich języków. Magiczny samochód bankietowy, który z każdego odwiedzającego tworzy dzieło sztuki.

 

Spektakl odbędzie się 28.08.2021 r. o godz. 20 w Pałacu Gorzanów.

 

Wystąpią:
Jakub Müller, Magdaléna Pupík Rellichová, Zuzana Richterová, Anna Strnadová, Kristýna Břeská,
Adam Hošek, Petra Hanušová,Michaela Rejlková, Marie Burešová, Martina Ryplová
muzycy: Tomáš Mašek a Michael Pospíšil
scenograifa: Josef Mlázovský, Naďa Crhová, Jakub Šulík
light design: René Vitvar
reżyseria: Jiří Vydra