Wezbranie. Spotkania kobiet na przecięciu klimatu, sztuki i technologii

 

Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

.

Logo projektu - na niebieskim tlewidnieje kształt przypominający falę

Celem projektu kooperacji jest wzmocnienie kobiecego przewodnictwa. Chcemy zapewnić platformę dialogu i nauczyć się wypracowywać rozwiązania problemów w obszarze równouprawnienia. Szukamy globalnych powiązań i sposobów komunikacji aby nagłaśniać badania na temat sytuacji kobiet w kryzysie klimatycznym (w szczególności w sytuacjach dotyczących wody). Projekt prowadzony jest w partnerstwie z hiszpańskim Asociación Líbero.

Ważną częścią jest dla nas artivism – wykorzystanie sztuki w prowokowaniu zmian społecznych i praktyczne zastosowanie teorii feministycznej w wizualności. Chcemy stworzyć platformę dialogu nt. sytuacji migrantów w Polsce – pierwsza edycja festiwalu skupi się na temacie migracji klimatycznych.

Projekt będzie miał wymiar międzynarodowy: część wydarzeń odbędzie się w Hiszpanii. Ważnym elementem projektu będzie gra edukacyjna o tytule: Przeżyłam – refugiadas climaticas. Będzie to opowieść o historii ośmiu kobiet z krajów takich jak Brazylia, Salwador, Kamerun, Sudan, Turcja, Bangladesz, Indonezja i Kiribati. W fabule gry będą do przebycia cztery szlaki migracyjne i osiem życiorysów opartych na historiach prawdziwych kobiet. Będziemy jako bohaterki przemierzać kraje w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Gra będzie miała charakter edukacyjny, skupiony na uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy osób mniej uprzywilejowanych i pochodzących z krajów, które najbardziej dotyka kryzys klimatyczny. Rozgrywka będzie przeniesiona też do realnego świata za pomocą murali – pierwsze powstaną podczas festiwalu FIAMA w Hiszpanii. 

Organizacja Líbero, która współtworzy z nami ten projekt, działa w idei budzenia krytycznej i społecznej świadomości w społeczeństwie. Líbero chce położyć kres istniejącym uprzedzeniom w Hiszpanii na poziomie społecznym i kulturalnym. Kierunki działania stowarzyszenia można podsumować w trzech słowach: upodmiotowienie obywateli, włączenie społeczne i idea zrównoważonego rozwoju. Art hubem organizacji Libero jest Rancho Limon położone w sercu Andaluzji. To tam odbyła się pierwsza część festiwalu o nazwie „FIAMA”.

Wezbranie to festiwal, którego idea powstała w wyniku poszukiwania odpowiedzi na potrzeby ludzi współczesnego, szybko zmieniającego się świata. Stare struktury przestają funkcjonować, więc chcemy razem zastanowić się, jak możemy wprowadzić nowe jakości do naszych społeczności. Problemy, który nurtują nas najbardziej wynikają z pogłębiających się kryzysów społeczno-ekologicznych. Kobiety są statystycznie bardziej dotknięte kryzysami systemowymi, których skutki mają wymiar intersekcjonalny: są tym dotkliwsze, im więcej nierówności je spotyka. Kryzysem, którego skutki wyraźnie odczuwalne są w krajach globalnego południa, ale zaczynają być odczuwalne na naszej szerokości geograficznej, jest kryzys klimatyczny. Brakuje woli politycznej, aby zająć się wyzwaniami powiązanymi ze zmianą klimatu w sposób proporcjonalny do skali problemu. Tempo zmian zależy od presji społecznej i politycznego zaangażowania obywateli, ale do tej pory nie udaje się spowolnić zmian klimatycznych. 
.

Według raportów ONZ i innych organizacji ds. praw człowieka zaangażowanie kobiet w przeciwdziałanie zmianom klimatu skutkuje bardziej efektywnymi i dostosowanymi do potrzeb społeczności programami. Degradacja środowiska naturalnego staje się coraz ważniejszą przyczyną migracji ludzi – tu też sytuacja kobiet wyraźnie się pogarsza.

W trakcie dwóch dni festiwalowych wyświetlimy 4-6 filmów o tematyce praw kobiet, wody i migracji. Po filmach odbędą się włączające panele dyskusyjne w formie kręgów (gdzie każdy może zabrać głos na równej pozycji) z ekspertkami, działaczkami, kobietami z doświadczeniem uchodźczym. Niektóre z nich będą międzynarodowe: połączymy się z panelistkami zza granicy za pomocą telekonferencji. Oprócz tego odbędą się warsztaty rozwojowe dla kobiet, warsztaty komunikacji bez przemocy, antydyskryminacyjne czy filmowe.

Projekt będzie miał wymiar międzynarodowy: w miesiącach poprzedzających festiwal stworzymy razem aplikację z edukacyjną grą mobilną, opowiadającą o losach kobiet migrujących ze względu na zmiany klimatu. Gra połączona będzie z muralami w przestrzeni miejskiej, z których przynajmniej część chcielibyśmy w miarę możliwości stworzyć we Wrocławiu bądź niedaleko Wyspy Tamka.