Warsztaty dźwiękowe dla osób z dysfunkcją wzroku – „Dotknij dźwięku”

realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021″.

.

Warsztaty dźwiękowe z Pawłem Romańczukiem i Ewą Żurakowską odbyły się w Pałacu Gorzanów 15 lipca 2021. Prowadzący przygotowali dla uczestników gry i konkursy, które polegały na zgadywaniu, z czego są zbudowane instrumenty, których uczestnicy nie widzieli a tylko słyszeli ich dźwięki. Te zadania rozwijały zmysł słuchu i wyobraźnię. Można było dotknąć instrumentów i również na nich zagrać. Uczestnicy mogli też posłuchać brzmienia instrumentów zbudowanych przez Pawła Romańczuka i dowiedzieć się, jakich materiałów trzeba użyć, aby rezonował z takich obiektów dźwięk.

 

Uczestnicy pracowali w różnych przestrzeniach pałacu i również w parku – tutaj uczestnicy zanurzyli się w dźwięki natury i mogli też doświadczać za pomocą dotyku i ruchu dźwięków otaczającej przyrody – faktura drzewa, ziemi, liści. Ponadto pracowali ze zjawiskiem pogłosu rozwijając swoje zdolności wokalne i ukierunkowując dźwięk w konkretnym kierunku. .

Warsztaty przyniosły dużo nowych i ciekawych doświadczeń dla tych, którzy wzięli w nich udział. Praca przebiegała zarówno indywidualnie jak i w grupie, wzmacniając poczucie wzajemnego zaufania. Prowadzący mogli każdemu z osobna poświęcić czas, a jednocześnie skupić się też na działaniach w grupie i rozwinąć umiejętność wspólnego słuchania, śpiewania i poznawania dźwiękowego krajobrazu instrumentów, ludzkiego ciała i przestrzeni.