Konferencje

Joanna Kołodziejczyk uczestniczyła w następujących konferencjach

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 • Referat pt. Osoba z niepełnosprawnością wobec starości – Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych Człowiek we współczesnym świecie – szanse i zagrożenia, Poznań, 11.11.2007
 • Referat pt. Stosunek rodziców do dziecka z niepełnosprawnością a jego jakość życia, Opole, 10.12.2008
 • Referat pt. Komputerowe wspomaganie edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów i doktorantów Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, Wrocław 22.05.2009
 • Plakat: Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara wykorzystania seksualnego – II Konferencja Seksuologiczna Wykorzystanie seksualne – ofiara, sprawca, system. Synteza perspektyw, Poznań 29.05.2009
 • Plakat: Trudne rodzicielstwo – problemy rodzin dzieci z niepełnosprawnościami Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Gdańskie Dni Medycyny Perinatalnej, Gdańsk 6.11.2009
 • Referat pt. Miłość w dobie Internetu, III Poznańskie Forum Psychologiczne, Psychologia wobec wyzwań współczesności – wokół Internetu, 26.03.2010
 • Referat pt. Obraz ciała a zadowolenie ze swojego wyglądu. Internet jako miejsce wsparcia dla osób z nadwagą i otyłością, Konferencja Naukowa Nad-waga, pod-panie, pod presją kalorii. Psychologiczne rozważania na temat nadwagi i otyłości, 23.04.2010
 • Plakat pt. Seksualność ignorowana, udaremniana czy akceptowana? Wpływ odejść do seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną na kształtowanie się ich tożsamości seksualnej, I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna On the threshold od adult sexuality, 14.05.2010
 • Referat pt. Każdy ma prawo do miłości. Czy rzeczywiście tak jest? Poglądy społeczeństwa na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Ogólnopolska Studencka konferencja Naukowa Psyche – Ciało – Całość, Bydgoszcz 19.05.2010
 • Referat pt. Jestem kobietą? Jestem mężczyzną? – refleksje nad istotą kobiecości i męskości, Konferencja Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Poznań, 22.10.2010
 • Referat pt. Psychologia a projektowanie przestrzeni miejskiej. Publiczna przestrzeń Poznania wobec potrzeb seniorów, I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii, Kraków, 1.04.2011, [wyróżnienie – praca zbiorowa]
 • Referat pt. Związki intymne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11.05.2011
 • Referat pt. Dysmorfofobia – choroba czy wymóg współczesności, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – (Nie)doskonałość, Bydgoszcz 23.05.2013
 • Referat pt. Emetofobia czyli lęk przed wymiotowaniem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozmiar w umyśle, Poznań, 15.05.2015
 • Referat pt. Wychowywanie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym – trudna sytuacja rodziców współodpowiedzialnych za utrudnienia w rozwoju ich dziecka, III Tydzień Rodzin, (Nie)obecność w rodzinie, Warszawa, 17.05.2015
 • Referat pt. Dysmorfofobia – choroba ciała czy duszy?, Konferencja Somatyczne doświadczenie XX wieku, Wrocław, 22.05.2015
 • Referat pt. Pracoholizm: potrzeba jednostki czy wymóg obecnych czasów?, VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, Bydgoszcz, 27.05.2015
 • Referat pt. Pracoholizm, Occupational Psychology and New Aspect of Ecology of Human Life, 1st Interdysciplinary Scientific Conference, Kraków, 26-27.11.2016
 • Referat pt. Seksualność rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju, Konferencja Naukowa pt. Seksualność bez tabu, Wrocław 18-19.05.2018
 • Referat pt. Diagnoza dziecka jako kryzys dla satysfakcji małżeńskiej i seksualnej rodziców, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana, Kraków, 20-21.11.2018
 • Referat pt. Cierpienie rodziców po diagnozie zaburzeń rozwojowych dziecka a ich satysfakcja małżeńska i seksualna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Fenomen cierpienia, Poznań 6-7.12.2018
 • Poster pt. Quality of life, self-esteem and the sexual life satisfaction in caregivers of children with ASD, 12th International Congress and 17th National of Clinical Psicology, Santander, Hiszpania 13-16.11.2019
 • Referat pt. Wpływ posiadania dziecka z utrudnieniami w rozwoju na relację miłosną oraz intymną rodziców, V Ogólnopolska Konferencji Naukowej Oblicza miłości, Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin 27.08.2020

Bierny udział w konferencjach naukowych:

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Zakresu Dogoterapii pt. CZŁOWIEK<- PIES -> SPOŁECZEŃSTWO, Poznań, 15.12.2006
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Budzenie Kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 10.05.2007
 • Konferencja pt. Sposoby działania umysłu i metody ich badania, Poznań 18-19.04.2008
 • Konferencja Naukowa pt. Zdrowie seksualne. Między subiektywnym dobrostanem a obiektywną normą, Poznań, 9.05.2008
 • Konferencja Naukowa pt. Wykorzystanie seksualne. Ofiara, sprawca, system – synteza perspektyw, Poznań, 29.05.2009
 • II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna Neuronalny Świat Umysłu, 15-16.05.2009
 • Konferencja pt. Rodzicielstwo zastępcze – potencjał i wyzwanie, Poznań, 20.11.2009
 • VI Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi, 21.11.2009
 • Konferencja Naukowa pt. Małe dziecko w systemie opieki i edukacji, Poznań, 10.12.209
 • Konferencja Naukowa pt. Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Poznań, 4-5.12.2009
 • Konferencja pt. Wiara i Medycyna. Duchowe aspekty procesu leczenia, Poznań, 2010.
 • Konferencja z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji na temat Postępy w rehabilitacji onkologicznej, Poznań,12.03.2010
 • Ogólnopolska Konferencja pt. Podążać za dzieckiem – teoria Lwa Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, Katowice. 19.03.2010
 • Konferencja pt. Psychoterapia – Psychoanaliza. Unikalność pacjenta a standardy postępowania w terapii. Co mówi o tym psychoterapia i psychoanaliza, 20.03.2010
 • IV Krakowska Konferencja Kognitywistyczna pt. W cieniu zakwitających anomalii, Kraków, 7-9.05.2010
 • XII Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Superwizje w psychoterapii, Poznań, 13-15.05.2010
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Do czego służy psycholog, Kraków, 28.05.2010
 • III Krakowska Konferencji Sądowej pt. Wokół świadka, Kraków, 29-30.05.2010
 • Konferencja pt. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Poznań, 25-26.11.2010
 • Ogólnopolska Konferencja Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM pt. Edukacja seksualna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczna i praktyczne, Poznań, 24.05.2011
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość i postulaty, Poznań, 7.06.2013
 • Konferencja Szkoleniowa pt. Diagnostyka, terapia i wsparcie Edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Wrocław, 27.09.2014
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodnamicznej pt. Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości, Kraków, 17.09.2017
 • I Konferencja Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. Nieświadomość w pracy psychoterapeuty psychodynamicznego, Poznań, 25.03.2018
 • Konferencja pt. Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka pierwsza. Przywiązanie, Kraków, 13.12.2018
 • III Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pt. Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego, Wrocław, 9.03.2019
 • Konferencja metodyczna dla nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami w spektrum autyzmu „Szkoła w spektrum – innowacje w edukacji”, Poznań, 15.10.2019