Ta grupa zaburzeń w rozwoju jest jakościowo inna i wymaga specyficznych oddziaływań terapeutycznych. Największym problemem  są tutaj trudności ze społeczną komunikacją oraz ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań. Trudności ze społeczną komunikacją są czasem tak duże, że uniemożliwiają właściwy odbiór społecznych sygnałów, a więc i umiejętność tworzenia relacji z ludźmi, nawet tymi najbliższymi. Dzieci z autyzmem czasem nie potrafią się całkowicie komunikować, doświadczają trudności z rozpoznawaniem emocji, zarówno u innych ludzi, jak i własnych. Nie dzielą się z innymi swoimi uczuciami. Dzieci z te są też często nadwrażliwe na różne bodźce (dźwięki, smaki, zapachy), co może przyczyniać się do ich nadmiernej reakcji, która dla osób z zewnątrz może być całkowicie niezrozumiała. Na to wszystko nakładają się nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i motorycznym. Opisane cechy u każdego dziecka przybierają inną siłę, jednak zawsze skutkują zakłóceniem nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi.

Pragniemy otworzyć małe przedszkole, by objąć te dzieci opieką specjalistyczną – nauka odbywać się będzie w kameralnych grupach do 4 osób, którymi opiekować się będzie 2 pedagogów z wykształceniem kierunkowym. Oprócz tego dzieci będą korzystać z indywidualnej terapii ze specjalistami z różnych dziedzin. Istnienie tego typu placówki będzie niewątpliwie znacznym odciążeniem dla rodziców, którzy zazwyczaj są zmuszeni zrezygnować z pracy, by zajmować się dzieckiem. Większość czasu poświęcają na transport dziecka różnego typu terapie. Brakuje jednak miejsca, gdzie ich dzieci byłyby potraktowane holistycznie – były zarówno objęte opieką ale też miały możliwość korzystania z indywidualnych terapii prowadzonych przez zespół specjalistów. Ta holistyczność jest niezwykle istotna. Obecnie terapie prowadzone w różnych miejscach proponują czasem sprzeczne rozwiązania, ponieważ specjaliści mają odmienne wizję terapii. Tylko jednak działanie w zespole, realizowanie wspólnych celów terapeutycznych za pomocą różnych metod może przynieść wymierne dla dziecka rezultaty.