Cele 

Głównym celem fundacji jest wspieranie integracji społecznej. Działamy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pragniemy tworzyć płaszczyznę działań i współpracy na rzecz ludzi zagrożonych marginalizacją w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym. Prowadzimy działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności działalność na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych oraz pomoc osobom z zaburzeniami w rozwoju.