Joanna Kołodziejczyk – Prezes Fundacji

Jest doktorantką na Uniwersytecie SWPS. Studiowała psychologię, pedagogikę specjalną oraz kognitywistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była również słuchaczem podyplomowego studium Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii pod kierownictwem prof. M. Beisert viceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swój warsztat terapeutyczny rozwijała w Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest to jeden z dziewięciu ośrodków w kraju, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Integracji sensorycznej uczyła się według programu SI Thetapy Original od instruktorów pierwszego pokolenia uczniów dr Ayres takich jak np. Zoe Mailloux oraz jej uczennicy – Elisabeth Soechting. Odbyła trzymiesięczny staż w Irlandii w SensoryKids – placówce zajmującą się diagnozą i terapią integracji sensorycznej u dzieci.

Swoją wiedzę stale poszerza podczas uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych.

Wykształcenie:

  • 2019 do chwili obecnej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, specjalizacja z psychologii klinicznej, ścieżka dzieci i młodzieży
  • 2017 – 2018: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, studia podyplomowe: kryzys i interwencje kryzysowe
  • 2016 do chwili obecne: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, studia doktoranckie, kierunek psychologia
  • 2016 – 2017: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, studia podyplomowe: psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
  • 2013 – 2014: Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe: pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii
  • 2012 – 2016: Krakowskie Centrum Pychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej