Wokół relacji

Celem konferencji jest w szczególności refleksja nad istotą relacji zarówno na linii rodzic-dziecko jak również rodzic-terapeuta (nauczyciel). 

Konferencja naukowa odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Polanicy-Zdroju, start o godz. 10.

Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu zachowania reżimu sanitarnego informujemy, że grupa będzie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy Pamiętać o zakryciu nosa i ust.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konferencja@fundacja-wisos.pl

Rozpoczęcie za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W programie wystąpienia m.in. na tematy:

  • Rodzaje pomocy dla rodziny i dziecka z ASD oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Diagnoza, terapia i wsparcie rodziny.
  • Współpraca z rodzicami dziecka z ASD a efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole publicznej.
  • Nauczyciel wspierający jako istotne ogniwo w procesie edukacyjnym.
  • Rodzina w obliczu autyzmu. Wyzwania i ograniczenia.
  • Strategie wspierania komunikacji społecznej dziecka w spektrum autyzmu poprzez zabawę.
Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka

Studia na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia jako psycholog zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Swoją dotychczasową pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami dzieli na trzy obszary. Praca kliniczna to m. in. trwająca od prawie dwudziestu lat praktyka prywatna, konsultacje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (oddział pediatrii, chirurgii onkologicznej i inne), Szpitala EMC. Aktywność dydaktyczna i naukowa to współpraca z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS (zajęcia z psychopatologii dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej dziecka na studiach dziennych i podyplomowych), wystąpienia i udział w sesjach plakatowych na konferencjach i kongresach. Działalność szkoleniowa to współpraca z fundacjami i instytucjami, realizacja projektów krajowych i zagranicznych (m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

W 2014 roku zdała państwowy egzamin specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej, jest w trakcie kursu zaawansowanego. Członkini  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat ekspresji cech temperamentu w wytworach plastycznych dzieci.

Izabela Gryszan

Izabela Gryszan

psycholog, pedagog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia i pedagogika. Ukończyła również czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W pracy zawodowej pomaga osobom dorosłym z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i emocjonalnymi  (kryzysy życiowe – utrata bliskich, rozwód, choroba, a także trudności w związkach  i w relacjach z bliskimi, problemy obniżonego nastroju i utraty sensu, zaburzenia odżywiania, nawykowe zachowania, agresja, lęki i niepokój) oraz młodzieży z problemami dorastania, a także dzieciom i ich rodzicom.

Posiada 12 -letnie doświadczenie zawodowe w pracy  klinicznej, poprzez pracę w szkołach w Polsce i za granicą oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Odbyła staż zawodowy w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę psychoterapeutyczną z pacjentami poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.

Katarzyna Kotlarz

Katarzyna Kotlarz

pedagog specjalny, terapeutka, trenerka psychoedukacyjna

Głównym podłożem pracy terapeutycznej i źródłem zainteresowań jest Dialog Motywujący. Zatrudniona w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju, prowadząca Carefree – Praktyka Vital-Terapii oraz członek Zespołu Turnusu Terapeutycznego „Nasz Kolorowy Świat”. Autorka programów edukacyjnych: „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”, „Z empatią w świat”, „Otwarci na ludzi i świat”, „Afryka otwiera oczy i serce” w ramach których zostały przeprowadzone liczne warsztaty z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Zawodową pasją jest poznawanie nowych i innowacyjnych metod a prywatnie ceni kontakt z naturą oraz podróże. 

Kinga Ferenc

Kinga Ferenc

Pedagog specjalny

Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mikiewicza w Poznaniu, doktorantka psychologii na Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, specjalizuje się w zakresie autyzmu. Posiada szerokie doświadczenie we wspomaganiu rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu oraz w pracy z młodzieżą i dorosłymi, zdobywane m.in. w Autism Initiatives w Edynburgu. Realizuje autorskie interwencje terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w grupach rówieśniczych. Prowadzi badania naukowe z zakresu zdrowia psychicznego osób ze spektrum autyzmu. Jako dydaktyk w Uniwersytecie SWPS, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju oraz seminarium na temat autyzmu. Jest przeszkolonym diagnostą ADOS-2.

.

Ewa Suchowacka

Ewa Suchowacka

Psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka, trener

Ukończyła studia dzienne na kierunkach: psychologia oraz etnologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Swoje kwalifikacje w zakresie psychoterapii zdobyła w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, a także certyfikat trenerski. Uczestniczyła w szeregu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii młodzieży i dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako psycholog w Poradni Rodzinnej, Poradni Zdrowia Psychicznego, oraz instytucjach oświatowych: Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2016 roku pracuje z pacjentami w ramach prywatnej praktyki. Pracuje pod stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie oraz w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychologa.